Floris het gesels met Henry Cloete van LitNet Web​, en hierdie het uitgekom: http://huisbou.litnet.co.za/articles/kabaal-klankbaan-vir-my-gaan-musiek-grootliks-oor-ervarings-deel-en-samesyn/